Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Industriewasser

Uzdatnianie wody chłodniczej dla systemów otwartych
Mniej rdzy. Mniej osadów. Mniej kosztów.

Aby odprowadzić szczególnie duże ilości ciepła często stosowane są otwarte systemy chłodzenia z wyparnymi chłodniami kominowymi. Dla ekonomicznej i higienicznej eksploatacji tychże systemów konieczny jest najwyższy poziom bezpieczeństwa i funkcjonalności. Korozja, sedymentacja soli i rozmnażanie się mikrobów są przy tym ciągłym zagrożeniem.

Przy uzdatnianiu wody chłodniczej woda nie jest równa wodzie
Tylko poprzez konsekwentne i indywidualne uzdatnianie wody możliwa jest oparta na zasadach ekonomii i bezpieczna eksploatacja. Profesjonalne uzdatnianie wody zwraca przy tym uwagę na dwa istotne parametry. Po pierwsze na użyte w instalacji materiały. A po drugie na skład jakościowy wody surowej, który mocno różni się regionalnie.
Na bazie przychodzących analiz przygotowujemy dla Państwa optymalny plan zarządzania wodą. Dokładnie dopasowany i przyjazny dla środowiska naturalnego. I: Wdrożenie następuje w trakcie eksploatacji. Wyłączenie instalacji nie jest z reguły konieczne.

Bei der Kühlwasseraufbereitung ist Wasser nicht gleich Wasser

Nur durch konsequente und individuelle Wasserbehandlung ist wirtschaftlicher und sicherer Betrieb möglich. Die professionelle Wasserbehandlung richtet sich dabei nach zwei wesentlichen Parametern. Zum einen nach den in der Anlage verwendeten Materialien. Und zum anderen an der Zusammensetzung der Roh-Wasserqualität, die sich regional stark unterscheidet.
Wir konzipieren nach eingehenden Analysen für Sie ein optimales Wasser-Management. Passgenau und umweltschonend. Und: Die Umsetzung erfolgt im laufenden Betrieb. Eine Stilllegung der Anlage ist in der Regel nicht erforderlich.

Unsere Module für perfekte Kühlturm-Hygiene

Die VDI 2047 regelt die Betreiber-Pflichten

 

Unser Konzept für einen sicheren Kühlturmbetrieb gem. 42. BImSchV

Nasz projekt dla bezpiecznej eksploatacji chłodni kominowej

 • Ochrona antykorozyjna poprzez innowacyjne inhibitory
 • Unikanie osadu wapienia poprzez stabilizatory twardości i odsalanie
 • Ochrona przed tworzeniem osadów poprzez stabilizowanie twardości
 • Zredukowane rozmnażanie się mikrobów poprzez przyjazne dla środowiska naturalnego biocydy
 • Ochrona inwestycji poprzez przedłużenie żywotności
 • Mniej kosztów następczych dzięki ograniczeniu nakładów na remonty
 • Mniejsze zużycie energii
 • Optymalna wydajność
 • Maksymalne bezpieczeństwo
 • Zastosowanie  korzystnych w obsłudze systemów uzdatniania wody
 • Kompetentny serwis na miejscu
x

Państwa osoba kontaktowa:
Marcin Kolis
Prokurent / Dyrektor Handlowy
Tel. +48 71 725 50 37
E-Mail: m.kolisaqua-concept.pl