Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Industriewasser

Chemische Wasseraufbereitung
Kein Rost. Kein Kalk. Keine Legionellen.

Chemiczne uzdatnianie wody
Żadnej rdzy. Żadnego kamienia. Żadnych Legionelli

W przeciwieństwie do fizycznego uzdatniania wody, przy którym z pomocą różnych metod usuwane są z wody jej składniki, do wody w chemicznym jej uzdatnianiu dodawane są substancje, aby była ona zdatna do użycia.

Środki antykorozyjne przeciwko rdzy
Nasze wysokowydajne produkty ochrony przeciw korozji oferują optymalną ochronę dla wszystkich materiałów użytych w systemie. Niekiedy kompletnie pozbawione są one molibdenu i w tym zakresie szczególnie nieszkodliwe dla środowiska naturalnego. Dzięki ciągłemu udoskonalaniu naszych kombinacji substancji czynnych w naszym własnym laboratorium dbamy tym samym szczególnie o niskie stężenie użytych substancji przy jednoczesnym maksymalnym stopniu skuteczności.

Stabilizatory twardości przeciwko zakamienieniu
Sedymentacje soli powstają poprzez zagęszczenie wody i bieżące uzupełnianie niezmiękczonej wody dodatkowej. Stężenie rozpuszczonych soli wzrasta i prowadzi do powstania sedymentów. Dzięki celowemu użyciu naszych wysokoefektywnych stabilizatorów twardości zwiększamy granicę rozpuszczalności soli i zapobiegamy tym samych ich sedymentacji w systemie. Aby w dalszym ciągu zmniejszyć zawartość soli, oferujemy obok czysto chemicznego uzdatniania wody również fizyczne uzdatnianie wody między innymi poprzez instalacje zmiękczania i odwróconej osmozy.

Biocydy przeciwko rozwojowi mikrobów
Biocydy zwalczają mikroorganizmy, takie jak bakterie śluzotwórcze, Legionelle oraz glony i grzyby. Nasze produkty z grupy biocydów są wysoko skuteczne również w niewielkich dawkach i usuwają niezawodnie powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Przy ich stosowaniu ich okres połowicznego rozpadu jest bardzo krótki i tym sposobem bardzo szybko ulegają rozpadowi. Wszystkie nasze substancje aktywne zawarte w biocydach zarejestrowane są zgodnie z rozporządzeniem dot. biocydów.

Biosyspergatory przeciwko tworzeniu się śluzu
Biocydy zabijają niebezpieczne mikroorganizmy i zapobiegają rozwojowi mikrobów. Jednakże nie usuwają one śluzu, kiedy organizmy te rozmnażają się. Dlatego przy uporczywym zabrudzeniu  konieczne jest zastosowanie biodyspergatorów. Rozpuszczają one warstwy śluzu, w których rozmnażają się mikroorganizmy i  uniemożliwiają ich ponowny rozwój.

Korrosionsschutzmittel gegen Rost
Unsere hocheffizienten Korrosionsschutzprodukte bieten optimalen Schutz für alle im System verbauten Materialien. Mitunter komplett molybdänfrei sind sie in ihrer Zusammensetzung besonders umweltverträglich.
Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Wirkstoffkombinationen in unserem eigenen Labor sorgen wir zudem für besonders niedrige Einsatzkonzentrationen bei gleichzeitig maximalem Wirkungsgrad.

Härtestabilisatoren gegen Kalk
Salzablagerungen entstehen durch das Verdunsten des Wassers und dem fortlaufenden Nachfüllen von nicht enthärtetem Zusatzwasser. Die Konzentration der gelösten Salze steigt und führt so zu Ablagerungen. Durch den gezielten Einsatz unserer hochwirksamen Härtestabilisatoren erhöhen wir die Löslichkeitsgrenze der Salze und verhindern so deren Ablagerung im System. Um den Salzgehalt weiter zu verringern, bieten wir neben der rein chemischen Wasserbehandlung auch die physikalische Wasseraufbereitung u.a. durch Enthärtungs- und Umkehrosmoseanlagen.

Biozide gegen Mikrobenwachstum
Biozide bekämpfen Mikroorganismen, wie schleimbildende Bakterien, Legionellen sowie Algen und Pilze. Unsere Biozid-Produkte sind auch in geringer Dosierung hoch wirksam und beseitigen zuverlässig unangenehme Geruchsbildung. Sie verfügen bei der Anwendung über eine sehr kurze Halbwertszeit und bauen sich in der Umwelt rasch ab. Alle unsere Biozidwirkstoffe sind gemäß Biozidverordnung registriert.

Bio-Dispergatoren gegen hartnäckigen Biofilm
Biozide töten zwar gefährliche Mikroorganismen und verhindern das weitere Mikrobenwachstum. Aber sie lösen den Schleim nicht, in dem sich diese Organismen vermehren. Darum ist bei hartnäckiger Verschmutzung der zusätzliche Einsatz von Bio-Dispergatoren erforderlich. Sie lösen die Schleimschichten, in denen sich Mikroorganismen vermehren und verhindern deren Neubildung.

x

Państwa osoba kontaktowa:
Marcin Kolis
Prokurent / Dyrektor Handlowy
Tel. +48 71 725 50 37
E-Mail: m.kolisaqua-concept.pl