Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Industriewasser

Wieża chłodnicza - higiena dla systemów zamkniętych
Mniej rdzy. Mniej biofilmu. Optymalna wydajność.

Zamknięte systemy chłodzenia są alternatywnymi rozwiązaniami dla odprowadzania średniej ilości ciepła. W przeciwieństwie do systemów otwartych chłodzenie następuje w nich nie poprzez wykorzystanie ciepła parowania dyfuzyjnego medium, lecz poprzez dołączanie kolejnego systemu chłodzenia.

Więcej ochrony poprzez optymalne inhibitory antykorozyjne
Głównym problemem systemów zamkniętych jest korozja. Uszkadza ona w sposób długotrwały materiał i prowadzi do perforacji i  przecieków. Ponadto dochodzi do zmniejszenia przekrojów, które utrudniają wymianę ciepła. Rezultat: duże straty w przesyle energii i znaczące  obniżenie wartości.
Nasze  innowacyjne inhibitory korozji tworzą pewną powłokę ochronną na powierzchniach materiału i redukują możliwość agresywnego działania korozyjnej wody.

Całodobowa ochrona dla maksymalnego bezpieczeństwa
Również systemy zamknięte zagrożone są obciążeniami bakteriologicznymi i biologicznymi. Jeśli w systemie pojawi się dostateczna ilość substancji odżywczych i zachodzą idealne warunki temperaturowe, wówczas drobnoustroje mogą być przyczyną dla korozji i tworzenia się biofilmu. Umożliwimy Państwu z pomocą indywidualnego, a zarazem  całościowego projektu realizację dojrzałej technologicznie i ekonomicznie zasadnej techniki eksploatacji Państwa systemów zawierających wodę i zapewnimy tym samym maksymalne bezpieczeństwo Państwa systemów chłodzenia przy zachowaniu optymalnej wydajności.

Mehr Schutz durch optimale Korrosionsschutzinhibitoren
Das Hauptproblem geschlossener Systeme ist die Korrosion. Sie beschädigt das Material nachhaltig und führt zu Perforationen und Leckagen. Darüber hinaus kommt es zu Querschnittsverengungen, die den Wärmeübertrag behindern. Die Folge: Große Energieübertragungsverluste und eine erhebliche Wertminderung. Unsere innovativen Korrosionsinhibitoren bilden eine sichere Schutzschicht auf den Materialoberflächen und reduzieren so die Angriffsmöglichkeit des korrosiven Wassers.

Unsere Module für perfekte Kühlwasser-Hygiene

Rundum-Schutz für maximale Betriebssicherheit
Auch geschlossene Systeme werden von bakteriologischen und biologischen Belastungen bedroht. Sind ausreichend Nährstoffe vorhanden und liegen ideale Temperaturbedingungen vor, können Keime Auslöser für Korrosionen und Biofilme sein.
Wir ermöglichen Ihnen mit einem individuellen Gesamtkonzept eine verfahrenstechnisch und wirtschaftlich ausgereifte Fahrweise Ihrer wasserführenden Systeme und realisieren so die maximale Betriebssicherheit Ihrer Kühlsysteme bei optimalem Wirkungsgrad.

Mit und ohne Frostschutz
Unsere coragard®-Produkte sind übrigens auch mit Frostschutz erhältlich. Überprüfen Sie ggfs. regelmäßig Ihren Frostschutz, um die Anlageneffizienz und die Betriebssicherheit sicher zustellen. Wir bieten Ihnen dafür professionelle Frostschutzmessungen nach ASTM D 1177-Standard.

Frostschutzmessungen

Nasz kompleksowy projekt perfekcyjnej higieny chłodni kominowych

  • Ochrona przed rdzą poprzez innowacyjne  inhibitory korozji
  • Żadnych obciążeń bakteriologicznych i biologicznych dzięki efektywnym biocydom i biodyspergatorom
  • Ochrona inwestycji poprzez przedłużenie żywotności
  • Mniej kosztów następczych dzięki ograniczeniu nakładów na remonty
  • Mniejsze zużycie energii
  • Mniej kosztów następczych dzięki ograniczeniu nakładów na remonty
  • Optymalna wydajność
  • Maksymalne bezpieczeństwo
  • Zastosowanie  korzystnych w obsłudze systemów uzdatniania wody
  • Kompetentny serwis na miejscu
x

Państwa osoba kontaktowa:
Marcin Kolis
Prokurent / Dyrektor Handlowy
Tel. +48 71 725 50 37
E-Mail: m.kolisaqua-concept.pl