Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Industriewasser

Wartung und Inbetriebnahme
Weniger Kosten. Maximale Betriebssicherheit. Optimale Hygiene.

Konserwacja & uruchomianie
Mniej kosztów. Maksymalne bezpieczeństwo. Optymalna higiena.

Regularna konserwacja zwiększa bezpieczeństwo w zakładzie, przedłuża żywotność i minimalizuje kosztowne przestoje instalacji. Poza tym tylko w ten sposób zagwarantowana jest higieniczna eksploatacja instalacji.
Nasz kompetentny przeszkolony personel oferuje Państwu szerokie spektrum usług technicznych, począwszy od montażu i uruchomiania poprzez remonty aż do sanacji albo usuwania awarii.
Nasza szeroko rozrzucona po terenie Niemiec sieć serwisowa gwarantuje Państwu w każdym czasie niezawodną dostępność i kompetentną pomoc.

Kompetentny serwis i całodobowa opieka

Obszerne portfolio, które charakteryzuje się niezawodnością i indywidualnością to oferta dla Państwa od pierwszego doradztwa poprzez analizy aż do precyzyjnego rozwiązywania problemów i niezawodnych przeglądów technicznych. Własna prototypownia, gęsta sieć serwisowa, kompetentny i wyszkolony personel i ciągłe procesy certyfikacyjne stanowią pewność, że zapewnimy Państwu zawsze perfekcyjną i całodobową  opiekę.

Weniger Kosten durch gezielte Eindickung

Mniej kosztów poprzez celowe zagęszczenie

Faktorem kosztowym numer jeden przy otwartych systemach chłodzenia jest zużycie wody. Może być ono znacząco zmniejszone poprzez celowe zagęszczenie soli zawartych w wodzie chłodniczej.  Funkcjonuje to jednakże tylko do pewnego stopnia. Pomiędzy 1,8-krotnym do 3-krotnego zagęszczenia oszczędność wody jest bardzo duża. Od liczby zagęszczenia powyżej 4 efekty oszczędnościowe są już tylko niewielkie. Powstają problemy natury mikrobiologicznej, niebezpieczeństwo korozji wzrasta. Chodzi zatem o prawidłową równowagę. Wyliczymy Państwu prawidłową liczbę zagęszczenia dla Państwa systemu i pomożemy Państwu tym sposobem w minimalizacji kosztów wody świeżej i ścieków.

x

Państwa osoba kontaktowa:
Marcin Kolis
Prokurent / Dyrektor Handlowy
Tel. +48 71 725 50 37
E-Mail: m.kolisaqua-concept.pl