Oops, an error occurred! Code: 201911151343089764a9df

Physikalische Wasseraufbereitung
Sicher. Rückstandsfrei. Ohne Chemie.

Fizyczne uzdatnianie wody
Bezpiecznie. Bez odpadów. Bez chemii.

W przeciwieństwie do chemicznego uzdatniania wody, przy którym woda uzdatniana jest poprzez dodanie substancji, z wody usuwane są różnorodne substancje szkodliwe  przy pomocy fizycznego uzdatniania wody z pomocą różnych metod.
Posiadamy pasujące do tego instalacje przemysłowe. Czy po pojedyncze urządzenie lub też  indywidualny projekt dla całego systemu. Nasze rozwiązania techniczne są łatwe i wygodne do obsługi, może ono być podłączone indywidualnie w każdym punkcie podłączeniowym i dokumentuje elektronicznie wszelki przebieg zdarzeń.

Systemy zmiękczania przeciwko zakamienieniu
W wielu regionach musimy walczyć z twardą wodą. Zawiera ona za dużo wapnia i szkodzi rurociągom i zaworom. Bezpieczeństwo funkcjonalne jest zachwiane, a żywotność zmniejsza się.
Nasze sprawdzone systemy zmiękczania bazują na wymianie jonów za pośrednictwem specjalnej żywicy. Przy tym zawarte w wodzie jony magnezu i wapnia  wymieniają się z jonami sodu.
Urządzenia składają się  zwykle z dwóch kolumnowych  zbiorników jednakowej budowy. Jeśli pojemność jednej kolumny jest wyczerpana,  wówczas startuje druga, a pierwsza zostaje poddana regeneracji. Twarda woda wpływa do kolumny poprzez zawór sterujący z góry do dołu, prowadzona jest przez żywiczne złoże wymiany jonów i na koniec ponownie wraca do góry. Wapń pozostaje w żywicy, która w regularnych odstępach czasu musi być regenerowana. Po tym fizycznym uzdatnianiu wody woda jest praktycznie pozbawiona wapnia.

Państwa korzyści:

 • Optymalne bezpieczeństwo funkcjonalne
 • Maksymalnie otrzymywane wartości
 • Żadnego kamienia wapiennego w rurach i zaworach
 • Pojedyncze albo podwójne instalacje zmiękczania wody

Instalacje odwróconej osmozy dla pełnego odsalania
Przebieg nowoczesnego procesu wymaga coraz częściej wody chłodniczej o niewielkim stopniu zasolenia i/albo wody procesowej o ekstremalnie niskiej zawartości soli. Fizyczne uzdatnianie wody na zasadzie odwróconej osmozy jest przy tym podstawową metodą, gdzie składniki filtrowane są z wody na płaszczyźnie molekularnej (nanofiltracja).
Problem: jeśli instalacja nie jest dobrze zaplanowana, fachowo zainstalowana albo regularnie konserwowana, wówczas cały przebieg procesu jest zagrożony.
Korzystajcie Państwo z naszego know-how i naszego wieloletniego doświadczenia. Państwa instalacje zaplanujemy zgodnie z wymogami projektu, skonstruujemy je wyłącznie z markowych komponentów i zadbamy o instalację.

Państwa korzyści:

 • Optymalne bezpieczeństwo funkcjonalne
 • Maksymalnie otrzymywane wartości
 • Wysoka wydajność
 • Ekstremalnie dobra jakość permeatu

Enthärtungsanlagen gegen Verkalkung

In vielen Regionen haben wir mit hartem Wasser zu kämpfen. Es enthält zu viel Kalk und schädigt Rohrleitungen und Ventile. Die Funktionssicherheit ist gestört und die Lebensdauer verringert sich. Unsere bewährten Enthärtungs-anlagen basieren auf einem Ionenaustausch mittels Spezial-harz. Dabei werden die im Wasser vorhandenen Magnesium- und Calcium-Ionen gegen Natrium-Ionen ausgetauscht.
Die Anlagen bestehen meist aus zwei säulenartigen Behältern gleicher Bauart. Wenn die Kapazität einer Säule erschöpft ist, springt die zweite ein und die erste wird regeneriert. Das harte Wasser fließt in der Säule durch ein Steuerventil von oben nach unten, wird dabei durch das Ionenaustauscherharz geführt und steigt anschließend wieder nach oben. Der Kalk verbleibt im Harz, das in regelmäßigen Abständen regeneriert werden muss. Nach dieser physikalischen Wasseraufbereitung ist das Wasser weich und praktisch kalkfrei.

Ihre Vorteile:

 • Optimale Funktionssicherheit
 • Maximaler Werterhalt
 • Kein Kalk in Rohren und Ventilen
 • Einzel- oder Doppel-Enthärtungsanlagen

Umkehrosmoseanlagen zur Vollentsalzung

Moderne Prozessabläufe erfordern immer häufiger salzarmes Kühlwasser und/oder Prozesswasser mit extrem niedriger Salzfracht. Die physikalische Wasseraufbereitung durch das Umkehrosmose-Prinzip ist dabei die gründlichste Methode. Die Umkehrosmose ist ein Filtrationsverfahren, das Stoffe im Molekularbereich aus dem Wasser filtert (Nanofiltration).
Das Problem: Wurde die Anlage nicht gut geplant, fachge-recht installiert oder regelmäßig gewartet, ist der komplette Prozessablauf in Gefahr.
Nutzen Sie unser Know-how und unsere langjährige Erfah-rung. Wir planen Ihre Anlage projektbezogen, konstruieren die Anlage ausschließlich aus Markenkomponenten und küm-mern uns um die Installation.

Ihre Vorteile:

 • Optimale Funktionssicherheit
 • Maximaler Werterhalt
 • Hohe Leistungsfähigkeit
 • Extrem gute Permeatqualität
x

Państwa osoba kontaktowa:
Marcin Kolis
Prokurent / Dyrektor Handlowy
Tel. +48 71 725 50 37
E-Mail: m.kolisaqua-concept.pl