Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Industriewasser

42. Bundes-Immissionsschutzverordnung
Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider werden in Zukunft besser überwacht

42 rozporządzenie do federalnej ustawy o kontroli emisji zanieczszczeń

Wyparne wieże chłodnicze, chłodnie kominowe i separatory wilgoci będą w przyszłości bardziej nadzorowane

Wszędzie, gdzie magazynowana jest ciepła woda czają się Legionelle – czy to w rurociągach wodnych, instalacji klimatyzacyjnej czy też w pływalniach. Niewielka ilość tych bakterii może wystarczyć, aby wywołać ciężkie zapalenie płuc. Instytut im. Roberta Kocha szacuje ilość zachorowań w Niemczech na około 6.000 do 10.000 przypadków rocznie. Szacunkowe dane z CAPNETZ (Kompetenznetz Ambulant Erworbene Pneumonie) wychodzą jeszcze dalej; od 15.000 do 30.000 zapaleń płuc w ciągu roku, których nie nabawiono się w szpitalu. Tym sposobem należałoby przyjąć, że 4 % zapaleń płuc w Niemczech, których nie nabawiono się w szpitalu spowodowały infekcje Legionellą. Śmiertelność przy tym szacuje się na rząd wartości do 10 %. Należy zatem wyjść z założenia, że jest to w zaokrągleniu kwota 3.000 przypadków śmiertelnych w ciągu roku. Odpowiada to rocznej ilości ofiar śmiertelnych w Niemczech w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Rząd Federalny uchwalił nowe rozporządzenie ws. Legionelli
Aby zminimalizować niebezpieczeństwo rozprzestrzenia się Legionelli, jak na przykład w Bremie albo w Warstein, rząd federalny w dniu 23 marca 2017 uchwalił nowe rozporządzenie ws. walki z Legionelle. Zgodnie z 42 rozporządzeniem do federalnej ustawy o kontroli emisji zanieczyszczeń (BImSchV) wyparne wieże chłodnicze, chłodnie kominowe i separatory wilgoci powinny być teraz lepiej nadzorowane. Rozporządzenie opiera się w większej części na dyrektywie VDI 2047 karta 2. Rozporządzenie ma być uchwalone w dniu 12 maja 2017 przez Bundesrat, a już w cztery tygodnie później wejść w życie.

Obowiązek zgłaszania nowych i istniejących instalacji
Zgodnie z projektem 42 rozporządzenia do federalnej ustawy o kontroli zanieczyszczeń (BImSchV) istnieją teraz konkretne wytyczne dla higienicznie niezawodnej eksploatacji wyparnych wież chłodniczych, chłodni kominowych i separatorów wilgoci.
Między innymi rozporządzenie przewiduje obowiązek zgłaszania wszystkich nowych i istniejących instalacji. W przypadku wybuchu epidemii Legionelle lokalne urzędy mogą szybciej i efektywniej zlokalizować miejsce wybuchu epidemii. Jest to ogromnie ważne, ponieważ w sytuacji kryzysowej liczy się każda sekunda. Zahamowanie epidemii ma przy tym pierwszeństwo przed poszukiwaniem przyczyn i kwestią odpowiedzialności. A tylko kiedy zródła epidemii szybko zostaną zidentyfikowane, zarządcy instalacji mogą zostać wezwani do użycia biocydów.

Niebezpieczeństwo czai się praktycznie wszędzie
Woda używana jest do chłodzenia w wielu procesach technicznych, jak np. centra obliczeniowe i produkcja artykułów spożywczych. Ilość koniecznych do tego celu instalacji wyparnych wież chłodniczych oceniana jest w Niemczech na ok. 50.000. Stanowią one ryzyko bycia źródłem infekcji Legionelli. Woda obiegowa posiada optymalną temperaturę dla rozmnażania się bakterii i ze względu na swój kontakt z atmosferą oferuje bogate żródło pokarmu.
Zagrożenia i niebezpieczne dla zdrowia skutki oddzaiływania na organizm Legionelli opisane zostały w dyrektywie VDI 2047 i rozszerzone w VDI 4250 karta 2. Ze strony VDI prowadzone są już również prace nad dyrektywą dot. zarządzania na wypadek wybuchu epidemii.

x

Państwa osoba kontaktowa:
Marcin Kolis
Prokurent / Dyrektor Handlowy
Tel. +48 71 725 50 37
E-Mail: m.kolisaqua-concept.pl