Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Wärmeträgerfluids

Koncentraty ochrony przeciwmrozowej i antykorozyjnej coracon®
Innowacyjne. Supermocne. Długotrwałe.

Specyficzne potrzeby zastosowania, ale również przyczyny transportowe powodują, że zapotrzebowanie na koncentraty ochrony przeciwmrozowej i antykorozyjnej ciągle wzrasta. W przeciwieństwie do pojemników, w których znajduje się produkt gotowy do użycia, pakiety z inhibitorami muszą być w zależności od potrzeby zastosowania rozcieńczone tylko z wodą albo z gliokolami.
W naszym wydziale badawczo-rozwojowym opracowaliśmy wysokoskuteczne superkoncentraty do sporządzenia ciekłych nośników ciepła z zastosowaniem innowacyjnego know-how. Ujmują one niewielkim stężeniem użytkowym, są nietrujące, biodegradalne i niepalne. Nie zawierają ani substancji rakogennych, mutogennych, czy też reprotoksycznych.

 

x

Państwa osoba kontaktowa:
Marcin Kolis
Prokurent / Dyrektor Handlowy
Tel. +48 71 725 50 37
E-Mail: m.kolisaqua-concept.pl