Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Zrobimy Panstwu perfekcyjna wode.
Wärmeträgerfluids

coracon® Wärmeträgerflüssigkeit für Geothermie
Mehr Leistung. Mehr Nachhaltigkeit. Weniger Kosten.

coracon® ciekłe nośniki ciepła dla geotermii
Więcej wydajności. Więcej długotrwałości. Mniej kosztów.

40 % emisji CO2 powstaje wskutek ogrzewania naszych budynków. Ponieważ ogrzewanie to dla nas najczęściej ropa naftowa i gaz ziemny. Natomiast geotermia daje nam do dyspozycji perfekcyjną alternatywę. Czy w rachubę wchodzi ogrzewanie lub też chłodzenie, jest ona przyszłością zarządzania klimatem. Jest przy tym odnawialna, niewyczerpalna i wszechobecna, wolna od CO2 i tym sposobem absolutnie przyjazna dla środowiska.

Cały system musi zgadzać się
Instalacja geotermalna składa się z sondy geotermalnej, pompy cyrkulacyjnej i parownika pompy ciepła. W obiegu tym cyrkuluje ciekły nośnik ciepła. Stopień sprawności instalacji  jest przy tym uzależniony znacząco od wydajności i stabilizacji ciekłego nośnika ciepła.

Optymalny transport ciepła, idealna ochrona antykorozyjna i najlepsza nieszkodliwość dla środowiska
Nowe produkty coracon® GEKO gwarantują wysoką wydajność bieżącą, optymalną ochronę instalacji i umożliwiają wykorzystanie geotermii również w obszarach ochrony wód.  Składają się one z bazy, którą jest środek przeciwmrozowy oraz obu komponentów: wody i inhibitorów jako ochrony antykorozyjnej.

Wydajne i przyjazne dla środowiska
Poprzez zwiększenie ilości inhibitorów możliwa jest minimalizacja minimalnego stężenia aplikacyjnego (MEK) produktów coracon® GEKO do poziomu tylko 10 %. Oznacza to, że 90 % cieczy solarnych może składać się z wody. Dla porównania: będące na rynku ciekłe nośniki ciepła pracują przy MEK powyżej 25 %.
Wysoki udział wody zmniejsza lepkość ciekłego nośnika ciepła, konieczna moc napędowa pomp ulega redukcji. Ogólne koszty eksploatacji są tym sposobem znacząco mniejsze niż przy konwencjonalnych koncentratach chłodziwa solarnego. I: wszelkie inhibitory są przy tym w pełni biodegradalne.

 

Erste Geothermie-Kühlsole ganz ohne Glykole und Triazole

Das coracon® LT EKO F-15 ist die erste Geothermie-Kühlsole, die ganz
ohne Glykole und Triazole auskommt.

  • Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen und Wasser
  • LAWA gelistet
  • Ohne Gentechnik
  • 50 % weniger CO2-Emmission bei der Herstellung
  • 100 % besserer Wärmeübertrag
  • 10 % mehr Kühlleistung als handelsübliche Produkte
  • Geeignet für Wasserschutzgebiete

Download Produktblatt coracon® LT EKO F-15

Das Gesamtsystem muss stimmen
Eine Geothermie-Anlage besteht aus Erdwärmesonde, Umwälzpumpe und dem Verdampfer der Wärmepumpe. In diesem Kreislauf zirkuliert die Wärmeträgerflüssigkeit. Der Wirkungsgrad der Anlage ist dabei maßgeblich von der Effizienz und der Stabilität der Wärmeträgerflüssigkeit abhängig.

Optimaler Wärmetransport, idealer Korrosionsschutz und beste Umweltverträglichkeit
Die neuen coracon® GEKO-Produkte garantieren hocheffiziente Laufleistung, optimalen Anlagenschutz und ermöglichen Erdwärme auch in Wasserschutzgebieten. Sie bestehen in der Basis aus einem Frostschutzmittel sowie den beiden Komponenten Wasser und Inhibitoren als Korrosionsschutz.

Effizient und umweltfreundlich
Durch die vermehrte Zugabe von Inhibitoren ist es möglich, die minimale Einsatzkonzentration (MEK) der coracon® GEKO-Produkte auf nur 10 % zu minimieren. Das bedeutet, 90 % der Soleflüssigkeit kann aus Wasser bestehen. Zum Vergleich: Gängige Wärmeträger-
flüssigkeiten arbeiten mit einer MEK von über 25 %. Der hohe Wasseranteil vermindert die Viskosität der Wärmeträgerflüssigkeit, die erforderliche Antriebsleistung der Pumpen reduziert sich. Die Gesamtverbrauchskosten sind dadurch erheblich niedriger als bei konventionellen Kühlsole-Konzentraten. Und: sämtliche Inhibitoren sind dabei voll biologisch abbaubar.

Download Broschüre Wärmeträger für Geothermie

Innowacyjna sonda geotermalna odnalazła innowacyjny ciekły nośnik ciepła
Razem z przedsiębiorstwem geoKOAX GmbH opracowaliśmy jedyny w swoim rodzaju całościowy projekt niskonakładowego i przyjaznego dla środowiska rozwiązania geotermalnego. System składa się opatentowanej sondy geotermalnej geoKOAX z naszym przyjaznym dla środowiska ciekłym nośnikiem ciepła coracon® GEKO. Jest on optymalnie zgrany z właściwościami sondy geoKOAX i z innowacyjną hardware robi perfekcyjny system całościowy.

 

www.geokoax.com

x

Państwa osoba kontaktowa:
Marcin Kolis
Prokurent / Dyrektor Handlowy
Tel. +48 71 725 50 37
E-Mail: m.kolisaqua-concept.pl